Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Drodzy Uczniowie i Rodzice - zachęcamy do wirtualnego spotkania z Czternastką. Posłuchajcie opinii naszych obecnych Uczniów, sprawdźcie ofertę szkoły na rok 2022/23, zobaczcie jak i w jakich warunkach pracujemy i przekonajcie się, że u nas nauka przez zabawę to niemal codzienność.

Oto nasza podsumowująca prezentacja:

Uwaga! Uwaga!

Z przyjemnością informujemy, że od 30 marca 2022r. znane są wyniki rekrutacji do oddziału sportowego - cieszymy się, że od września 2022r. chętne dzieci będą uczyć się w  nowo utworzonym oddziale sportowym w sekcji tenis i lekkoatletyka. Już dziś życzymy sukcesów w nauce i sporcie!


Tymczasem, zapraszamy do zapisów do klas I w rekrutacji uzupełniającej.

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2022/2023:

.
Drodzy Rodzice – wszędzie dobrze, ale w Czternastce najlepiej!

Zapraszamy Wasze Dzieci do wspólnej edukacyjnej przygody – po zakończeniu poniższych procedur rekrutacyjnych, to będą Nasze Dzieci i razem zadbamy o Ich wszechstronny rozwój.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub trudności, służymy pomocą na terenie naszej szkoły. Zapraszamy - Aleja Stanisława Jachowicza 20 w Płocku, kontakt telefoniczny:
+48 243 648 850
+48 243 668 701
+48 243 668 700


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Rodzice, z radością przyjmiemy Państwa dziecko do klasy I naszej szkoły, nawet jeśli Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera nie jest szkołą obwodową dziecka – jedynym warunkiem będą dostępne wolne miejsca.
Nabór na te wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO, który będzie aktywny w dniach od 9 maja od godz. 9.00 do 16 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, zapraszamy do naszej szkoły – chętnie pomożemy.

Rodzicu, postępuj według poniższych wskazówek:
1. Zaloguj się do systemu informatycznego NABO.
2. Na stronie internetowej https://ppo.zjoplock.pl/ wybierz zakładkę „Rekrutacje”, następnie „Szkoły podstawowe”.
3. Wypełnij we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Drogi Rodzicu, możesz ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru – oczywiście, zachęcamy do wpisania w pozycji 1. Szkołę Podstawową nr 14 im. prof. Władysława Szafera.

Pamiętaj! Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/ prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

4. Wydrukuj i podpisz wniosek (Twój podpis potwierdza prawdziwość wpisanych danych).
5. Przygotowany wniosek i oświadczenia potwierdzające kryteria o przyjęcie dziecka do danej szkoły przynieś osobiście do sekretariatu naszej szkoły lub wyślij skany tych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – o ile Szkoła Podstawowa nr 14 została wybrana jako szkoła pierwszego wyboru; w przeciwnym przypadku skontaktuj się ze szkołą wpisaną w pozycji nr 1.
6. Cierpliwie i z nadzieją poczekaj na decyzję o przyjęciu dziecka.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.  

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:
a. rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt.;
b. dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt.;
c. miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

7. Rodzicu, jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do danej szkoły, koniecznie złóż elektroniczne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca, wyznaczonego przez system naborowy.
8. Natomiast, jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do danej szkoły, możesz podjąć następujące kroki:
- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.


Rekrutacja do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia będzie prowadzona odrębnie, poza systemem informatycznym NABO. Szczegóły dotyczące zasad i terminu rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, który został określony Zarządzeniem  Nr 3056/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku. 


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I

Drodzy Rodzice, nadal wahacie się z wyborem szkoły dla Swojego dziecka?

Postaramy się ten wybór ułatwić i zachęcić do naszej placówki, bo to nie tylko miejsce nauki; staramy się, aby nasza szkoła była miejscem spotkań, rozmów i zabaw w przyjemnej atmosferze - zrozumienia i wzajemnego szacunku.
Mówią, że „w małym ciele, wielki duch”, a w naszych skromnych progach – wielki potencjał i rozwój dla naszych Uczniów. Zapewne są placówki z większym zapleczem sal i większą liczbą Dzieci, ale czy to nasza wada? Wręcz przeciwnie! Jesteśmy szkołą kameralną, w której wszyscy się znamy, w której Uczniowie nie są anonimowi dla nauczycieli, ani pracowników administracji i obsługi. To nasza siła – budujemy z Dziećmi pozytywne relacje, dzięki czemu możliwa jest udana współpraca na wielu płaszczyznach, a rozwój osobisty i nauka są bardziej efektywne.

Nasze pomysły na edukację najmłodszych to przede wszystkim: zabawa, odkrywanie, kreatywność, eksperymentowanie i spontaniczność. Zaangażowania, zróżnicowanych metod pracy i pomysłów na innowacyjne lekcje nie brakuje tu nikomu. Wspieramy rozwój Uczniów poprzez wykorzystanie Ich naturalnych predyspozycji, pobudzamy do działania, pielęgnujemy talenty oraz dbamy o optymalne relacje społeczne, ale i wiedzę merytoryczną cenimy sobie na wysokim poziomie.

Oprócz podmiotowego traktowania i profesjonalnej kadry nauczycielskiej, oferujemy Państwa Dzieciom nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, możliwość korzystania ze stadionu miejskiego, kortu do tenisa ziemnego i pływalni Jagiellonka. Czas na przerwach umila muzyka ze szkolnego radiowęzła, prowadzonego przez prężnie działający Samorząd Uczniowski.

Drodzy Rodzice, nie martwcie się o podstawowe potrzeby Swoich pociech – mimo obecnego braku stołówki, nikt w naszych murach szkolnych nie przebywa głodny. Z kanapkami w dłoni i pysznymi ciepłymi daniami z cateringu jesteśmy w stanie przenosić góry, wzbijać się na wyżyny wiedzy i kulturalnej rozrywki, a w tym pomocna jest biblioteka doskonale wyposażone w sprzęt i oprogramowanie Moll oraz na bieżąco uaktualniane zbiory książek.

O co szczególnie dbamy? O bezpieczeństwo naszych Uczniów - posiadamy monitoring całego obiektu i ochronę fizyczną. Dużą rolę odgrywa wydzielone skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem, łazienką i szatniami – jest bezpiecznie i wygodnie! O mentalne poczucie bezpieczeństwa oraz spokój wewnętrzny Uczniów i Rodziców dbają nasi specjaliści: pedagog, psycholog, doradca zawodowy i pielęgniarka szkolna.

Czternastka to szkoła otwarta na propozycje i współpracę, zwłaszcza z Państwem – Rodzicami. Dla Waszego komfortu prowadzimy opiekę świetlicową w dogodnych godzinach, a nawet organizujemy na terenie szkoły ferie dla osób chętnych.  Zabaw i emocji dostarcza Dzieciom również własny plac zabaw z siłownią pod chmurką i często organizowane wyjścia, wycieczki oraz białe i zielone szkoły – to zawsze cieszy i uczy Dzieci, a Rodzicom daje chwile wytchnienia.

A gdzie jest haczyk? Przyznajemy się - Dzieci po zakończonych lekcjach nie chcą wracać do domu… Dużym powodzeniem cieszą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia, m.in.: koła zainteresowań z języka angielskiego i przyrody, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia sportowe z tenisa ziemnego, koło szachowe, drużyna zuchowa i inne, które efektownie i efektywnie wypełniają czas. Ze względu na zamiłowania Państwa Dzieci, systematycznie uaktualniamy już i tak bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Czy dbamy tylko o Uczniów zdolnych? Ależ skąd! Każdy jest dla nas ważny, każdy ma potencjał i talent, ale może też potrzebować fachowej pomocy. Organizujemy zatem zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów w zależności od potrzeb ukierunkowanych na pracę z uczniem mającym trudności w nauce, są to: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia usprawniające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze oraz gimnastyka korekcyjną korygującą wady postawy. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego, czyli w klasach IV-VIII również oferujemy Uczniom zajęcia dodatkowe – wspólnie pniemy się w górę małymi krokami, przeżywamy niepowodzenia i  odnosimy sukcesy.

Podsumowując, do nas zapraszamy!

Niezdecydowanych do kontaktu zachęcamy!

Kochane Pierwszaki – czekamy!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top