Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1


Kochani, w naszej szkole nadal trwa akcja Góra Grosza 2021! Jak co roku przystąpiliśmy do tej ważnej akcji charytatywnej - jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami.
W czwartek 25.11.2021 r. Samorząd Uczniowski rozpoczął zbiórkę, która będzie trwała do końca grudnia. Zbieramy monety od 1 grosza do 5 zł. Możliwe jest przekazanie wyższych nominałów. 1 grosz to dla każdego z nas niewiele, jednak najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top