pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Drogi Rodzicu!

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową nr 14 w Płocku?

Może dlatego, że jest mała, przytulna, tu dzieci poczują się jak w domu?

W  tej szkole nie zgubisz się w labiryncie korytarzy i tłumów rozkrzyczanych młodych ludzi, a może dlatego, że jest tu czysto, kolorowo, ciepło i bezpiecznie?

Tu nikt nie jest anonimowy, znamy wszystkie dzieci z imienia i nazwiska!

W tej szkole każda lekcja jest przygodą: Zabawa - Odkrywanie- Eksperymentowanie - Kreatywność- Spontaniczność, to nasz pomysł na edukację najmłodszych.

Jeśli myślisz, że dziecko będzie siedziało kilka godzin w ławce, to nie ta szkoła!

Dzieci odkrywają świat w indywidualnym tempie i z właściwej im perspektywy.

Dbamy o indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia.

Odkrywamy potrzeby i możliwości każdego dziecka.

Wspieramy rozwój ucznia poprzez wykorzystanie jego naturalnych predyspozycji.

Mamy innowacyjne metody pracy, dzięki którym talenty Twojego dziecka będą pielęgnowane i rozwijane w nadzwyczajny sposób,
wszak to Certyfikowana Szkoła Odkrywania i Wspierania Talentów.

Każde dziecko posiada uzdolnienia i talenty na miarę swoich możliwości - dostrzegamy je wszystkie i o wszystkie dbamy!

W zindywidualizowanej pracy z dziećmi specjalizują się nauczyciele naszej placówki, fachowcy bardzo wielu specjalności.

Wolność, zaufanie, szacunek i czas jaki poświęcamy uczniom - to dewiza naszego działania.

A gdzie jest haczyk?

No dobrze, przyznajemy się, dzieci po zakończonych lekcjach nie chcą wracać do domu,  ale to chyba dobrze?


OFERUJEMY UCZNIOM:
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki, matematyki, j. polskiego, geografii, historii, informatyki, plastyki - techniki,
 • wszystkie wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne,
 • sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym,
 • możliwość korzystania ze stadionu miejskiego, kortu do tenisa i pływalni Jagiellonka,
 • posiadamy nowoczesny sprzęt nagłaśniający i radiowęzeł szkolny,
 • funkcjonuje sklepik oraz bardzo dobrze wyposażona biblioteka,
 • szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów, posiadamy monitoring całego obiektu i ochronę fizyczną,
 • uczniowie i rodzice są wspierani przez pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego, pielęgniarkę szkolną.
DLA NAJMŁODSZYCH:
 • wydzielone skrzydło dla edukacji wczesnoszkolnej z oddzielnym wejściem,
 • funkcjonalnie wyposażone sale lekcyjne, świetlica dostosowana do godzin pracy rodziców, catering,
 • łazienka i szatnie.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
 • z języka angielskiego,
 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej,
 • drużyna zuchowa.
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów w zależności od potrzeb ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce:zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia usprawniające manualnie,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna.
DLA UCZNIÓW STARSZYCH:
 • zajęcia rozwijające: koło biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, polonistyczne,
 • koła zainteresowań: teatralne, ekologiczne, plastyczne, dziennikarskie, angielskiego, biblioteczne, wolontariatu, chór szkolny, zespół muzyczny,
 • zajęcia sportowe, turystyczne.
       
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie:
 • 2 oddziałów klas I,
 • oddział klasy IV,
 • 4 oddziały klas VII.
Nabór do klas I rozpoczyna się od 10 kwietnia szczegóły: https://sp-plock.nabory.pl/.
Nabór do klas IV trwa do 20 kwietnia na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00