pldaenfifrdeitnoruessv
 
 


Dziękujemy #SP21 w Płocku za nominację. Lubimy pomagać i chętnie wykonaliśmy zadanie dla małej Zosi. Zasady są bardzo proste: osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł; jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.
Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi #SP14 zebrali dzięki tej akcji 620zł dla Zosi. Do dalszej zabawy zapraszamy i nominujemy:
  • Szkołę Podstawową nr 6 w Płocku (#SP6)
  • Przedsiębiorstwo PERN S. A. w Płocku (#PERN)
  • Zakład Produkcyjny Levi Strauss w Płocku (#LEVIS)
Zosiu, jesteśmy z Tobą! #biegnijzZosia #walecznaZosia


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30