pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Szanowni Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice, Drodzy Uczniowie

Serdecznie dziękuję za współpracę w tym nietypowym roku szkolnym 2019/2020 związanym z epidemią COVID-19 i koniecznością naszej izolacji oraz pracy zdalnej, która nie była łatwa, zarówno dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Choć nie udało nam się zrealizować w pełni planu pracy wychowawczej szkoły, to dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli, uczniów i rodziców  funkcjonowaliśmy online na stronie internetowej  i facebooku szkoły, podkreślając ważne wydarzenia patriotyczne, święta oraz organizując konkursy dla uczniów  szkoły oraz dla uczniów szkół z miasta Płocka.


Dziękuję Państwu za trud, wzajemne wsparcie i zrozumienie, że nie wszystko mogło być wykonane zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.W związku ze zbliżającymi się wakacjami, życzę dużo zdrowia, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku, a absolwentom naszej szkoły by dostali się do wybranych, wymarzonych szkół ponadpodstawowych realizując swoje pasje i zamierzenia.
.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Rutkowska
Dyrektor  Szkoły
 


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30