pldaenfifrdeitnoruessv
 
 

A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego jest hańbą oczywistą.
F. K. Dmochowski
Uczniowie klasy 2A uczcili dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony co roku 21 lutego. Dzieci udowodniły, że znają poprawne formy niektórych trudnych wyrazów i zwrotów oraz usłyszały słów kilka o Mikołaju Reju. Najtrudniejszym i najbardziej zabawnym ćwiczeniem było odczytanie polskich łamańców językowych.


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00