Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2Zastanawialiście się, jak wyglądałby świat cały z betonu? Czy w takich betonowych miastach, wsiach żyłoby nam się dobrze? Czy zieleń dokoła nas rzeczywiści nadaje barw, kolorów i piękna naszej planecie? Oto dwa światy przedstawione przez naszych uczniów- świat betonowy i świat zielony. Który wybieracie?

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top