budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

15 października 2021r.,

12 listopada 2021 r.,

7 stycznia 2022 r., 

2 maja 2022 r., 

24-26 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r. 

Ww. dni są wolne od zajęć edukacyjnych, w tym czasie szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top