Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Kto polubił Pana Kleksa i jego akademię? Wszyscy!

Nasi uczniowie z chęcią przeczytali "Akademię Pana Kleksa" i zrealizowali drugi moduł czytelniczego projektu "Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki". Poznali i omówili przygody bohaterów, a nawet doświadczyli podobnych zajęć, takich jak lekcja kleksografii. Wiele emocji i dobrej zabawy dostarczyło przyznawanie piegów i żółtych krawatów w zielone grochy - za co? Ha! Nie zdradzimy, zachęcamy do lektury.

Po przeczytaniu tej niezwykłej książki i obejrzeniu fragmentów filmu, dzieci opisywały swoje wymarzone szkoły oraz wymyślały własne zasady i nietypowe lekcje - to był bardzo twórczy czas. Lektura była również dobrą okazją do przyjrzenia się zawodowi nauczyciela oraz poznania biografii Jana Brzechwy.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top