pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Przewodnicząca

Aleksandra Julia Brzyska
klasa 3g

Wiceprzewodniczące

Amelia Markuszewska
klasa 3a

Anna Kozakiewicz
klasa 7a

Opiekunowie sekcji Samorządu Uczniowskiego

Sekcja reprezentacyjna

mgr Katarzyna Berner

mgr Magdalena Woszczyna

Sekcja kulturalna

mgr Ewa Bembenista

Sekcja porządkowa

mgr Anna Adamkowska

Sekcja plastyczna

mgr Sylwia Fronczak

Sekcja dziennikarska

mgr Magdalena Michalska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Beata Figiel-Kowalska


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00