pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
7
11
20
13
1
9
15
16
14
10

Szkoła mieści się w sędziwym budynku, który od początku istnienia służył oświacie. Wybudowany został w 1928 roku dzięki inicjatywie Leona Dorobka, pedagoga i radnego miasta Płocka.
Po zakończeniu wojny powołano do życia Szkołę Podstawową oraz Liceum Pedagogiczne. Następnie w gmachu tym rozpoczęło działalność Studium Pedagogiczne, zaś w latach 1972 - 1982 istniał Wydział Inżynierii Filii Politechniki Warszawskiej.  Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku rozpoczęła swoją działalność  w roku 1983. Pierwszym dyrektorem i organizatorem placówki była mgr Grażyna Borczuk. W 1992 roku na dyrektora szkoły podstawowej powołana zostaje mgr Grażyna Rutkowska. 1 września 2001 roku szkoła zostaje przekształcona w Gimnazjum nr 6. Ponownie, po 18 latach istnienia Gimnazjum nr 6 w Płocku zostaje reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 14. Powołana „14” nadal za swojego Patrona uznaje profesora Władysława Szafera światowej sławy botanika, inicjatora idei ochrony środowiska, i pragnie kontynuować misję, która brzmi: Miłość, dobro i piękno, szacunek dla życia i tradycji - to zasady naszego działania, co owocuje integracją społeczności szkolnej, pozwala budować poczucie własnej wartości, uczy szacunku do życia i odpowiedzialności za siebie.

Jesteśmy placówką, skupiającą zespół doświadczonych nauczycieli i specjalistów. Mamy wykwalifikowanych fachowców edukacji wczesnoszkolnej, zespół wsparcia psychologiczno - pedagogicznego oraz nauczycieli przedmiotów, z którymi Państwa dzieci zetkną się w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej, szczególnie takich jak: chemia, fizyka, geografia, biologia. Wysiłek i zaangażowanie kadry pedagogicznej znalazły potwierdzenie w wysokich wynikach egzaminów gimnazjalnych, o czym świadczy Edukacyjna Wartość Dodana, według której od wielu lat Gimnazjum nr 6 jest szkołą sukcesu. Uczniowie Gimnazjum są laureatami wielu konkursów: MKO, tematycznych, recytatorskich, ekologicznych, technicznych i artystycznych. Nosimy zaszczytny tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii nadany przez Prezydenta RP. Nasi uczniowie osiągają nie tylko wysokie wyniki w nauce i sporcie, ale mają również ukształtowane właściwe postawy moralne, są uwrażliwieni na cudze potrzeby, mają idee, wartości, pasje, motywacje i cele, a także ukształtowaną postawę prospołeczną, uczestniczą w różnorodnych akcjach wolontariackich, służą pomocą i radą młodszym kolegom. 

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30