Dyrekcja szkoły to zgrany 3 osobowy zespół kierowniczy, któremu przewodniczy mgr Grażyna Rutkowska - absolwentka geografii UMK w Toruniu oraz zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany, w szkole uczy geografii . Pierwsze szlify kierownicze zdobywała pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie. Od 1992 roku kierowała płocką "14", a następnie Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6, a od września 2001 roku pełni funkcję dyrektora gimnazjum. Jako dyrektor naczelny dba o całościowy rozwój szkoły, a więc rozwój osobowy kadry, wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy oraz poprawę warunków pracy i nauki.

Wicedyrektor mgr Danuta Miecznikowska - absolwentka filologii języka rosyjskiego z językiem angielskim Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego. Naucza języka rosyjskiego i języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany.
Wicedyrektor zajmuje się głównie sprawami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły, starając się tak kierować procesami nauczania i wychowania, by dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole jak najszybciej zaaklimatyzowały się, a nauczyciele, szczególnie młodzi, wdrażali się do zawodu nauczycielskiego, rozumiejąc współczesne problemy młodzieży i rodziny, które muszą na co dzień rozwiązywać.

Kierownik świetlicy mgr Danuta Paćko - absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UŁ. Nauczyciel dyplomowany.
Kierownik świetlicy odpowiada za właściwą organizację pracy, życzliwą atmosferę we współpracy z wychowawcami i rodzicami uczniów.