pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Dyrekcja szkoły to zgrany 3 osobowy zespół kierowniczy, któremu przewodniczy mgr Grażyna Rutkowska - absolwentka geografii UMK w Toruniu oraz zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany, w szkole uczy geografii . Pierwsze szlify kierownicze zdobywała pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie. Od 1992 roku kierowała płocką "14", a następnie Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6, a od września 2001 roku pełni funkcję dyrektora gimnazjum. Jako dyrektor naczelny dba o całościowy rozwój szkoły, a więc rozwój osobowy kadry, wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy oraz poprawę warunków pracy i nauki.

Wicedyrektor mgr Danuta Miecznikowska - absolwentka filologii języka rosyjskiego z językiem angielskim Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego. Naucza języka rosyjskiego i języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany.
Wicedyrektor zajmuje się głównie sprawami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły, starając się tak kierować procesami nauczania i wychowania, by dzieci rozpoczynające naukę w naszej szkole jak najszybciej zaaklimatyzowały się, a nauczyciele, szczególnie młodzi, wdrażali się do zawodu nauczycielskiego, rozumiejąc współczesne problemy młodzieży i rodziny, które muszą na co dzień rozwiązywać.

Kierownik świetlicy mgr Danuta Paćko - absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UŁ. Nauczyciel dyplomowany.
Kierownik świetlicy odpowiada za właściwą organizację pracy, życzliwą atmosferę we współpracy z wychowawcami i rodzicami uczniów.    

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30