pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (19112020.pdf)19112020.pdf[ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA SP NR 14 W PŁOCKU z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.]108 kB2020-11-20 12:44
Pobierz plik (18112020-4.pdf)18112020-4.pdf[Program wychowawczo - profilaktyczny SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2020/2021.]159 kB2020-11-18 11:08
Pobierz plik (18112020-3.pdf)18112020-3.pdf[Plan działań wychowawczo – opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021.]81 kB2020-11-18 11:06
Pobierz plik (18112020-2.pdf)18112020-2.pdf[Plan działań wychowawczo – opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku dla klas I-III w roku szkolnym 2020/2021.]52 kB2020-11-18 11:05
Pobierz plik (18112020-1.pdf)18112020-1.pdf[Harmonogram uroczystości szkolnych w 2020/2021.]67 kB2020-11-18 11:00
Pobierz plik (27112019.pdf)27112019.pdf[Struktura organizacyjna SP nr 14 w Płocku.]95 kB2019-11-26 12:28
Pobierz plik (rada-rodzicow.pdf)rada-rodzicow.pdf[Regulamin Rady Rodziców.]65 kB2019-02-22 19:33
Pobierz plik (rada-pedagogiczna.pdf)rada-pedagogiczna.pdf[Regulamin Rady Pedagogicznej.]97 kB2019-02-22 19:32
Pobierz plik (05112018-3.doc)05112018-3.doc[Plan działań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku dla klas VII i VIII]215 kB2018-11-05 16:41
Pobierz plik (05112018-2.docx)05112018-2.docx[Plan działań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku dla klas I i II]24 kB2018-11-05 16:42
Pobierz plik (05112018-1.doc)05112018-1.doc[Plan działań wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych SP nr 14 w Płocku dla oddziałów gimnazjalnych]188 kB2018-11-05 16:42
Pobierz plik (20112019.pdf)20112019.pdf[Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku]406 kB2019-11-20 17:41
Pobierz plik (17052018.pdf)17052018.pdf[Uchwała Nr 29/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu]22 kB2018-05-24 16:14
Pobierz plik (05112018-4.docx)05112018-4.docx[Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 14 w Płocku na rok 2018/2019]44 kB2018-12-03 12:53
Pobierz plik (09122017-7.pdf)09122017-7.pdf[Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zorganizowanie nauczania indywidualnego]31 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-6.pdf)09122017-6.pdf[Załącznik nr 2 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-5.pdf)09122017-5.pdf[Załącznik nr 1 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:14
Pobierz plik (09122017-4.pdf)09122017-4.pdf[Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego SP nr 14 w Płocku]68 kB2017-12-12 19:44
Pobierz plik (09122017-3.pdf)09122017-3.pdf[Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oddziałów gimnazjalnych w SP nr 14 w Płocku]62 kB2017-12-12 19:45
Pobierz plik (09122017-2.pdf)09122017-2.pdf[Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla oddziałów gimnazjalnych w SP nr 14 w Płocku]162 kB2017-12-12 19:46
Pobierz plik (09122017-1.pdf)09122017-1.pdf[Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP nr 14 w Płocku]142 kB2017-12-12 19:46

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 14.00
wtorek     8.00 - 14.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30