pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (statut-SP14.pdf)statut-SP14.pdf[Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku]604 kB2018-05-24 16:15
Pobierz plik (17052018.pdf)17052018.pdf[Uchwała Nr 29/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu]22 kB2018-05-24 16:14
Pobierz plik (26012018-5.pdf)26012018-5.pdf[Harmonogram działań SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2017/2018 dla klas 1]68 kB2018-01-26 15:23
Pobierz plik (26012018-4.pdf)26012018-4.pdf[Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018]52 kB2018-01-26 15:18
Pobierz plik (26012018-1.pdf)26012018-1.pdf[Program wychowawczo-profilaktyczny SP nr 14 w Płocku]102 kB2017-12-12 19:32
Pobierz plik (26012018-2.pdf)26012018-2.pdf[Harmonogram działań SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2017/2018 dla klas gimnazjalnych. ]81 kB2017-12-12 19:29
Pobierz plik (26012018-3.pdf)26012018-3.pdf[Harmonogram działań SP nr 14 w Płocku w roku szkolnym 2017/2018 dla klas 7]84 kB2017-12-12 19:27
Pobierz plik (09122017-7.pdf)09122017-7.pdf[Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zorganizowanie nauczania indywidualnego]31 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-6.pdf)09122017-6.pdf[Załącznik nr 2 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:15
Pobierz plik (09122017-5.pdf)09122017-5.pdf[Załącznik nr 1 do procedury zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego]23 kB2017-12-08 12:14
Pobierz plik (09122017-4.pdf)09122017-4.pdf[Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego SP nr 14 w Płocku]68 kB2017-12-08 12:12
Pobierz plik (09122017-3.pdf)09122017-3.pdf[Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oddziałów gimnazjalnych w SP nr 14 w Płocku]62 kB2017-12-08 12:10
Pobierz plik (09122017-2.pdf)09122017-2.pdf[Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla oddziałów gimnazjalnych w SP nr 14 w Płocku]162 kB2017-12-08 12:08
Pobierz plik (09122017-1.pdf)09122017-1.pdf[Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP nr 14 w Płocku]142 kB2017-12-08 12:06

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00