pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
16102018-1
06122017-1
13062018
06062018-1
28052018-2
19122017-1
12042018-2
12042018-1
27102017-2
28052018-1
23102018-3
12022018
05032018
20062018-1
06062018-2
01032018
06122017-2
21052018-3
12042018-3
27032018-3
02032018
15112018-3
16102018-1
25102018
21052018-2
29102018
02092018-1
23102018-4
16102018-3
21052018-1
01122017-2
16102018-6
15112018-2
01122017-1
11122017-1
12062018
2602208
25102017-1
27102017-1
27102017-4
05122017
15112018-1
16102018-2
18032018
23042018
25102017-2
10012017
06112017-1
23102018-2
09122017
21032018-1
27102017-3
03092018
16102018-4
15062018-1
19122017-2
21122017-1
10122018
21032018-2
paczka2017
09052018
15062018-2
23102018-1
16102018-2
25102017-3
22102018
06112017-2
20062018-2
27032018-2
16102018-5

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00