pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
16102018-4
21052018-2
06062018-1
03092018
25102017-3
11122017-1
08012019
12042018-2
06122017-1
27102017-1
04032019-2
19122017-1
21032018-1
16102018-2
23102018-1
16102018-3
21122017-1
06112017-2
12022018
12062018
14012019
21052018-1
paczka2017
01032018
04032019-1
13022019-2
27032018-3
20062018-2
05032018
22102018
23102018-3
27102017-2
23102018-4
27102017-3
18122018
15112018-3
21052018-3
15062018-2
27032018-2
22022019
06062018-2
23042018
15112018-1
29102018
12042018-3
21032018-2
16102018-5
05122017
12042018-1
15032019-c
01122017-2
06122017-2
13062018
15062018-1
06112017-1
19122017-2
25102017-2
25102018
09052018
10012017
23102018-2
27102017-4
2602208
16102018-1
02092018-1
16102018-1
28052018-1
25102017-1
01122017-1
28052018-2
20062018-1
10122018
16102018-6
16102018-2
02032018
15112018-2
18032018
13022019-1
09122017

Wyślij wiadomośćOrgan prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00