logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Zajęcia fizyczne przeznaczone dla uczniów chętnych, klas 7 i 8  by poznawać otaczający nas świat poprzez naukę i doświadczenia. Koło, obok przekazywania uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności, ma na celu aktywizację zdolnych uczniów oraz pomoc 

w przełamywaniu ich wewnętrznych oporów, jak również dostrzeżenie swojej własnej wartości. Wspólnie staramy się szukać nowych doświadczeń, które pomagają zrozumieć niejednokrotnie trudne zagadnienia fizyczne.

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę fizyczną, nauczyć się sprawnie rozwiązywać zadania i poznawać otoczenie poprzez doświadczenie.

Cele ogólne koła:

• rozwijanie intuicji matematycznej;

• rozwijanie postawy twórczej uczniów;

• rozbudzanie zainteresowań matematyczno – fizycznych;

• kształtowanie pozytywnej motywacji;

• rozszerzenia wiedzy z fizyki.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top