logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

" Program szkolenia tenisa ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku"

Celem programy jest rozwój ogólnej sprawności psychomotorycznej oraz nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego. Wdrożony jest do realizacji od roku 2021/2022 w klasach I - VI w ramach współpracy Urzędu Miasta Płocka, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa - Płock. Obecnie w programie uczestniczy 127 dzieci uczących się w naszej szkole.

 

 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top