logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. Zachęcają też do poznawania świata i opisywania go w postaci działań matematycznych. Na zajęciach rozważane są ciekawe zagadnienia, interesujące przykłady i ciekawe zadania. Uczniowie rozwiązują też zadania konkursowe oraz grają w gry matematyczne (sudoku, mosty, bingo). 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top