Main Menu

Tags

Klasa IIIB odwiedziła Muzeum Diecezjalne w Płocku. Uczniowie zwiedzali m.in. płocką Bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z przewodnikiem. Mnóstwo emocji wzbudziły wyreżyserowane scenki przedstawiające pasowanie Bolesława III Krzywoustego przez Władysława I Hermana.
Był również spektakl teatralny utrzymany w konwencji teatru cieni o tematyce historii Płocka.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top