Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Od 1998 roku, każdej wiosny odbywają się w całej Polsce Pola Nadziei. Żonkilowa akcja, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób nieuleczalnie chorych, będących u kresu życiowej drogi oraz pozyskiwanie funduszy na działalność Hospicjum. Szczególne znaczenie ma  uwrażliwienie najmłodszych członków społeczeństwa na potrzeby osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W dniach 27-28 maja na płockich ulicach można było spotkać wolontariuszy SP14, którzy ofiarnie zbierali datki na rzecz Płockiego Hospicjum im. Urszuli Ledóchowskiej. Akcja prowadzona jest także na terenie naszej szkoły, cieszy się zainteresowaniem uczniów , którzy okazują wielkie serca w niesieniu pomocy.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Pola Nadziei pomagają hospicjom finansować opiekę nad dorosłymi i dziećmi, którzy potrzebują całodobowego, profesjonalnego wsparcia. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes – „gość” i hospitium – „gościna”. Zespoły hospicyjne odpowiadają na medyczne, ale również zwyczajne, ludzkie potrzeby pacjentów: bliskości, rozmowy. W swojej misji kierują się hasłem „Hospicjum to też Życie”.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top