Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

W dniu 10 maja 2023 roku uczniowie klasy IV a wzięli udział w Projekcie realizowanym przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną Płock na Szóstkę. Projekt zakłada organizację kilku spotkań, które przybliżą uczniom nasze miasto i jego historię. Pierwsze spotkanie odbyło się w Muzeum Mazowieckim. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach "Sztuka kreatywnego myślenia".

Dzięki udziałowi w warsztatach, czwartoklasiści mieli okazję bawić się sztuką, oraz prowadzić rozmowy o wynalazkach, najciekawszych historiach powstania niektórych z nich.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top