Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Dnia 9 maja klasa VIII A ćwiczyła stosowanie czasowników modalnych w goglach VR zakupionych w ramach Programu Laboratoria Przyszlości. Odwiedziliśmy odległe zakątki naszej planety, odpoczywając chwilkę od papierowego podręcznika:)

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top