Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w bibliotece szkolnej już po raz  trzeci odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski poświęcony w tym roku twórczości Jana Brzechwy. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I-III i po I etapie klasowym zakwalifikowało się do niego 12 uczniów. Celem konkursu było nie tylko popularyzowanie twórczości  Jana Brzechwy, ale również  rozwijanie zainteresowań poetyckich i zdolności recytatorskich dzieci oraz zachęcanie do współzawodnictwa w przyjaznej atmosferze.

W tej edycji, podobnie jak w dwóch  poprzednich, mali artyści z wielkim zapałem i przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie ciekawie interpretując znane i lubiane wiersze dla dzieci, takie jak „Kaczka Dziwaczka”, „Na straganie”, „Ptasie plotki”, „Chrząszcz”, „Samochwała” czy „Leń”. Komisja konkursowa wnikliwie wysłuchała recytatorów oceniając opanowanie tekstu, dykcję, poprawność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki, a umiejętności sceniczne najmłodszych uczniów były po raz kolejny miłym zaskoczeniem  i wywarły  ogromne wrażenie nie tylko na Komisji, ale również na uczestnikach konkursu. Oprócz laureatów I, II i III miejsca,  przyznano również trzy wyróżnienia.

Oto nasi laureaci i wyróżnieni:

I miejsce-  Natalia Czyżykowska kl. I a - wiersz  "Żuk"
II miejsce- Hanna Szkolmowska kl. III a – wiersz „Ptasie plotki”
III miejsce-  Aniela Grzesik kl. III a  - wiersz "Chrząszcz"

Wyróżnienie - Amelia Toruniewska kl. I a - wiersz "Samochwała"
Wyróżnienie – Julia Włudarska kl. II b- wiersz „Kaczka Dziwaczka”
Wyróżnienie - Pola Krajewska kl. III b - wiersz "Na straganie".

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, natomiast laureaci i wyróżnieni nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki w postaci zakładki do książki. Dyplomy oraz nagrody i upominki wręczyła p. Dyrektor Agnieszka Zalech. Nagrody dla recytatorów zostały ufundowane przez  Radę Rodziców, której  bardzo dziękujemy za wsparcie.
Zwycięzcom jeszcze raz składamy  gratulacje i  życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim Recytatorom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej IV edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego w przyszłym roku!


                                                                    

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top