Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1


Kolejna lekcja z cyklu „Lekcja odwrócona” w klasie III B za nami. Tym razem rolę nauczycielki przyjęła Lenka, która wprowadziła nas w świat sztuki. Zaprezentowane ciekawostki wzbogaciły naszą wiedzę, zaś ostatnia aktywność, którą przygotowała uczennica, pozwoliła wszystkim uczestnikom zajęć poczuć się artystą. Z farbą w jednej dłoni, pędzlem w drugim każdy domalował fragment obrazu. Obraz ten zatrzyma na zawsze tę lekcję i będzie przypominał chwile w tym jedynym w swoim rodzaju gronie uczniów.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top