Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

W marcu nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025. Celem tego programu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez realizację różnych imprez organizowanych przez uczestników programu. Otrzymamy w przyszłym roku szkolnym 15000 zł (12000 z Ministerstwa i 3000 jako wkład własny organu prowadzącego szkołę). Priorytetem będzie dla nas zakup nowości książkowych dla najmłodszych uczniów oraz uzupełnienie lektur.
Już z niecierpliwością czekamy na nowe książki.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top