logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Rozmawiając o zdrowiu oraz poznając organy wewnętrzne i ich funkcje, nasi trzecioklasiści poznali również możliwości autorskiego oprogramowania Skriware służącego do modelowania przestrzennego, czyli 3D Playground. Projektowanie płuc i bakterii było nie lada wyzwaniem, ale patrząc na efekty pracy - mali programiści dali radę!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top