Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1


W ostatnich dniach w klasie IIIB rozpoczęliśmy cykl tzw. lekcji odwróconych. Tematem dzisiejszej lekcji były "Wyrazy wieloznaczne", a poprowadziła ją jedna z uczennic. Zabawy było co niemiara, gdyż uczennica przygotowała fantastyczne zabawy, w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Tremy nieco było, lecz miłe słowa, które "spłynęły" od rówieśników po przeprowadzonej lekcji, dodały naszej nowicjuszce skrzydeł. Brawo!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top