Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
informacja_5
informacja_5
1 2 3


Podczas jednych z zajęć w ramach koła "Matematyczne Bajanie" uczniowie klasy IIIB mieli okazję wejść w rzeczywistość rozszerzoną, dzięki Goglom VR zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, a tam bryły "zawładnęły" przestrzenią klasową. Próby złapania chociaż jednej z brył spełzły na niczym, ale frajda była nieziemska.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top