Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Uczeń klasy VA Tomek Grochulski zdobył wyróżnienie w powiatowym konkursie przyrodniczym pn. „Brudzeński Park Krajobrazowy w kolorach jesieni”, którego organizatorem był  Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Inspiracją do wykonania zdjęć konkursowych była  jesień, piękna i tajemnicza pora roku. Serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że prac konkursowych wpłynęło ponad 200!

Tomek – czekamy na kolejne sukcesy.

Wszystkie zdjęcia konkursowe można podziwiać na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=OVqKv0fPUUA

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top