Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Klasa  IIB miała niedawno okazję wziąć udział w lekcji muzealnej w płockim Muzeum Mazowieckim w ramach Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.  Dzieci poznawały ekspozycję, ale  w nietypowy sposób zwiedzania, wcielając się w rolę poszukiwaczy. Zajęcia miały formę zabawy w podchody i polegały na odnajdywaniu  na ekspozycji  wskazówek i  wykonywaniu zadań, z którymi dzieci bardzo dobrze sobie radziły.

Dzięki temu uczniowie nie tylko wiele się mogli nauczyć poznając zbiory  muzeum, ale z całą pewnością świetnie się bawili. To była bardzo ciekawa lekcja historii.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top