Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


Prosty gest dobroci może zmienić czyjeś życie na lepsze. Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły, dlatego włączyli się w akcję zbierania środków czystości na rzecz osób bezdomnych z naszego miasta. Akcja została zorganizowana przez Caritas Diecezji Płockiej, pod hasłem "Ubogich zawsze macie u siebie".
Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom zaangażowanym w zbiórkę, Szkolne Koło Wolontariatu składa serdeczne podziękowania.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top