logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Rzeczpospolita Polska stała się ponownie państwem suwerennym. Powrót Polski na mapę Europy jest obchodzony corocznie w Płocku i uczniowie SP 14  także uczestniczą w obchodach tego święta. Uczniowie klasy 8 A dostąpili zaszczytu reprezentowania naszej placówki w Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej oraz w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top