Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


10 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku, podczas której Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wręczył nagrody dla pracowników pedagogicznych z samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych. Wśród wyróżnionych nauczycieli były pani Małgodrzata Komiszke i pani Alina Smolarek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.


Źródło zdjęć: LINK

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top