Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Urząd Miasta Płocka przyznał nowe stypendium "Płockie Talenty" najzdolniejszym uczniom płockich szkół - wśród grona zdolnej młodzieży jest również nasz uczeń klasy VIIIA Paweł Guga oraz pięciu absolwentów Czternastki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym. Pawle, jesteśmy z Ciebie dumni!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top