Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2


Za nami pierwsze dwa tygodnie w szkole - bardzo intensywne. Wspominamy wakacje, przypominamy wiadomości i umiejętności, które dotychczas nabyliśmy. W jednej z sal pojawił się nowy znak drogowy. Ciekawe, czy wszystkim przestrzegającym zasad udaje się wyjść z tej klasy.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top