Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Cieszą nas wszystkie osiągnięcia naszych Uczniów, te szkolne i te zewnętrzne. Gratulujemy zatem Lenie Różańskiej-Nowackiej z klasy IIA, która sukcesywnie rozwija swój talent taneczny - brawo!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top