Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie brali czynny udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. Osiągnęli  znaczące sukcesy. Jako ostatnie zakończyły się konkursy o szczeblu powiatowym "Małachowiak" organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im St.Małachowskiego oraz Konkurs "Continuum 2022" Organizowany przez Politechnikę Warszawską filia w Płocku oraz ZSCE im Ignacego Łukasiewicza w Płocku.
Konkursy miały na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych  uczniów,  młodych pasjonatów matematyki do zdobywania wiedzy.

Osiągnięcia uczniów w konkursach matematycznych :

• Wojewódzki Konkurs Matematyczny MKO :
        Bartosz Pakuła – laureat
        Paweł Guga -  Finalista

• Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z matematyki dla klas 7 Paweł Guga II miejsce indywidualnie , drużynowo 5 miejsce

• Konkurs „Continuum” org. przez Politechnikę Warszawską
        Laureat II miejsca – Bartosz Pakuła
        Laureat  III miejsca -  Paweł Guga
        Finalistami tego konkursu zostali: Jakub Krzębka , Bartłomiej Jarosz

• Konkurs matematyczny „Małachowiak”   
        Laureat III miejsca Paweł Guga
        Finaliści konkursu: Kamil Dymowski, Sebastian Machulski

• Igrzyska Trzeciego  konkurs org. przez  III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej  :
       II miejsce Paweł Guga

• Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z matematyki dla klas 4
      Tomasz Grochulski  II miejsce indywidualnie , drużynowo II  miejsce

• Międzyszkolna Liga Przedmiotowa z matematyki dla klas 5  
       Lewandowska Natalia  II miejsce indywidualnie , drużynowo III  miejsce

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top