Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Zapraszamy Uczniów i Rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się:

- dla klas III o godz. 9.00 na sali gimnastycznej

- dla klas I-II oraz IV-VII o godz. 9.30 w wychowawczych klasach lekcyjnych

- dla klas VIII o godz. 10.30 na sali gimnastycznej

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top