Main Menu

Tags

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Uczniowie klas III uczestniczyli w wycieczce do Ranczowiska. Dzieci miały okazję zwiedzić zwierzyniec z przewodnikiem oraz osobiście nakarmić i dotknąć wybrane zwierzęta. Następnie odbyły się gry i zabawy zespołowe, które przyniosły mnóstwo radości. Wycieczka została zakończona ogniskiem, na które wszyscy czekali z niecierpliwością. 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top