Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Uczniowie klas III uczestniczyli w wycieczce do Ranczowiska. Dzieci miały okazję zwiedzić zwierzyniec z przewodnikiem oraz osobiście nakarmić i dotknąć wybrane zwierzęta. Następnie odbyły się gry i zabawy zespołowe, które przyniosły mnóstwo radości. Wycieczka została zakończona ogniskiem, na które wszyscy czekali z niecierpliwością. 

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top