Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Mamy zaszczyt poinformować, że uczniowie klasy IB i IIIA, którzy brali udział w Konkursie Ogólnopolskim "Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej" dołączyli do grona Laureatów Konkursu wyłonionych spośród uczestników z całego kraju. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top