Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Uczeń naszej szkoły z klasy 8, Kamil Dymowski,  wziął udział w powiatowym konkursie ekologicznym, którego organizatorem był Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

Główne cele konkursu to m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Ponadto podnoszono szczególną  rolę zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

Kamil wykazał się dużą wiedzą ekologiczną i udowodnił, że zna współczesne zagrożenia środowiska naturalnego - zdobył II m w tym konkursie. Szczególnie cenne zwycięstwo zwłaszcza, że w dniu 22 kwietnia czyli światowym Dniu Ziemi. To kolejne zwycięstwo Kamila w konkursie organizowanym przez ZS im. Leokadii Bergerowej. Gratulacje Kamilu, życzymy dalszych sukcesów!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top