Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Pewnie nikogo nie zaskoczymy, ale się pochwalimy, bo się bardzo cieszymy - nasi szkolni słuchacze radiowego programu profilaktycznego Straży Miejskiej w Płocku, czyli Akademii Lwa Honorka kolejny raz zdobyli maksymalną ilość punktów za gazetkę ścienną w całorocznym konkursie "Wiem wszystko o...". Po wysłuchaniu i omówieniu słuchowiska, dzieci z klasy IIA wspólnie z wychowawcą graficznie przedstawili ważne sprawy dla każdego dziecka i rodzica.

Drugoklasiści opracowali temat zdrowia i bezpieczeństwa, a dokładniej kwestie przyjmowania lekarstw, dbania o odporność i unikania zakażeń, spożywania owoców i warzyw pełnych witamin oraz innej żywności przed przekroczeniem terminu ważności. To było ważne i cały cały czas aktualne działanie prozdrowotne.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top