Main Menu

budynek_front
budynek_front
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie:

  • plastycznym dla klas 1-3;
  • konkursie wiedzy 4-5.

Warto się zaangażować, bo ciekawe nagrody czekają.

Więcej informacji w regulaminie.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top