Main Menu

Tags

logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

Dnia 12 stycznia 2022 roku uczniowie klasy 8a rozwiązywali test Ogólnopolskiego Konkursu z języka polskiego. Zadania dotyczyły umiejętności czytania ze zrozumieniem, wiedzy z zakresu języka polskiego i teorii literatury. Wyniki będą w marcu. Czekamy niecierpliwie.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top