Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

„Są chwile, które w pamięci zostają i choć czas mija one nie mijają”

Dzisiaj uczniowie klas trzecich zakończyli następny etap w edukacji. Niedawno żegnali przedszkole, a teraz od nowego roku szkolnego będą już w klasie czwartej. Spędzili razem trzy lata. Tu przeżywali radość z pierwszych sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźli swoich przyjaciół, wspólnie poznawali otaczający świat. Teraz czekają ich nowe wyzwania. Wszystkim życzymy powodzenia.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top