Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

...świadectwa rozdane, dyplomy wręczone, książki podarowane, czyli za nami uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Wszystkim uczniom gratulujemy całorocznej pracy na lekcjach i zaangażowania w prowadzone akcje i uroczystości. Teraz się zrelaksujcie i naładujcie akumulatory.

Życzymy bezpiecznego wypoczynku!

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top