Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Na ostatnich w tym roku zajęciach koła zainteresowań "Kreatywny technik" uczniowie klasy IA zapoznali się z obsługą szkolnej drukarki 3D. Dzieci same stworzyły trójwymiarowe projekty na platformie Playground 3D, a wszystkie związane były z tematem wakacji. W dniu zajęć wydrukowane zostały dwa przykładowe projekty: promieniste słoneczko autorstwa Nadii i brelok z literą A, jak na klasę A przystało.

Cieszymy się, że nasi uczniowie chętnie stosują nowoczesną technologię i pewnie się czują w użytkowaniu sprzętu, jaki posiadamy dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. Dziękujemy też nauczycielom, że aktywnie wykorzystują pozyskane zasoby podczas zajęć szkolnych, budując wśród uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

O rozmaitych zastosowaniach materiałów LP pisaliśmy dokładnie w zeszłym roku szkolnym, kiedy to Szkoła Podstawowa nr 14 była współorganizatorem konferencji pt.: "Praktyczne wykorzystanie Laboratorium Przyszłości w szkole", przedstawiając i omawiając bogatą w przykłady prezentację. Z pewnością jeszcze nie raz zaskoczymy naszych uczniów nietypową lekcją i STEAMowym wyzwaniem.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top