Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji projektu “oGRAJmatmę - Laboratoria Przyszłości z Minecraft” realizowanym w roku szkolnym 2023/2024. Projekt trwał od 1 października 2023r. do 30 kwietnia 2024r. i miał na celu kształtować wśród uczniów umiejętności zastosowania Minecraft Education (ME)  do rozwiązywania łamigłówek matematycznych oraz wspierać uczniów w rozwoju umiejętności zastosowania Minecraft Education (ME) w rozwiązywaniu zadań.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top