Main Menu

Tags

logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku zakończył 23. edycję ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota PCK”. Organizowany w ramach akcji konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2024r.

Nasza szkoła przystąpiła do tej szlachetnej inicjatywy i w okresie od marca do połowy maja zbierała  „złote” monety o nominałach 1, 2, 5 groszy. Zebraliśmy łącznie ok 180zł, co dało po przeliczeniu prawie 18,5kg groszy.

Pozyskane  środki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie edukacyjne dzieci

- wypoczynek letni dla dzieci

- dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci

- uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka

- promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców

Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom!

Szkolny koordynator akcji

Katarzyna Berner

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top