pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
mgr Ewa Domachowska
pedagog szkolny - doradca zawodowy
nauczyciel dyplomowany

poniedziałek 11.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 12.30
środa 9.00 - 14.00
czwartek 7.30 - 12.30
piątek 10.00 - 15.00

mgr Jolanta Wilkosz
pedagog szkolny
nauczyciel mianowany

poniedziałek 8.00 - 13.15
wtorek 8.00 - 12.00
środa 12.30 - 16.00
czwartek 8.00 - 11.00
piątek 8.00 - 12.15

mgr Ewelina Jasińska
nauczyciel wspomagający
nauczyciel kontraktowy

mgr Małgorzata Komiszke
logopeda, nauczyciel wspomagający
nauczyciel mianowany

mgr Emilia Pomorska
nauczyciel wspomagający
nauczyciel kontraktowy

poniedziałek 8.10 - 13.00
wtorek 11.00 - 16.00
środa 8.10 - 11.15
czwartek 12.00 - 16.00
piątek 8.10 - 11.30


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera

Al. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.30
wtorek     8.00 - 15.30
środa     8.00 - 15.00
czwartek     8.00 - 15.00
piątek     8.00 - 15.00